Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 4 tháng 3 năm 2024 (từ ngày 25/3/2024 đến ngày 31/3/2024)

Lịch công tác tuần 4 tháng 3 năm 2024 (từ ngày 25/3/2024 đến ngày 31/3/2024)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

Ngày

Giờ

Thứ ba,
26-03-2024

14:00

Họp Tổng kết tuyển sinh sau đại học Đại học Huế năm 2023

Các đơn vị có đào tạo sau đại học:

– Trưởng phòng/ Trưởng Bộ phận sau đại học của các đơn vị có tuyển sinh sau đại học.

* Các đại biểu theo giấy mời.

* Các cá nhân có tên trong danh sách khen thưởng theo Quyết định của Giám đốc Đại học Huế.

 

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

15:30

Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học Đại học Huế đợt 1 năm 2024

Thầy Hữu Tuấn

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

Thứ sáu,
29-03-2024

08:00

Hội đồng chấm tiểu luận tổng quan cho Nghiên cứu sinh

Thành viên Hội đồng theo QĐ

Phòng họp TDL

Chủ tịch Hội đồng

08:00

Hội nghị trực tuyến Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ Xi, nhiệm kỳ 2023 – 2028

– Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Đại học Huế khóa VI;

– Thường trực Hội Sinh viên các trường; Thường trực Đoàn các khoa và Ban Chủ nhiệm CLB Sinh viên 5 tốt Đại học Huế.

 

Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Huế

16:30

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Sinh viên Đại học Huế khóa VI

– Đại biểu (Có giấy mời riêng);

– Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Đại học Huế khóa VI;

– Chủ tịch Hội Sinh viên Các đơn vị trực thuộc.

 

Phòng họp I.7 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Huế

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 3 tháng 3 năm 2024 (từ ngày 18/3/2024 đến ngày 24/3/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ năm,21-03-2024 …