Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 4 tháng 5 năm 2021 (từ ngày 24/5/2021 đến ngày 30/5/2021)

Lịch công tác tuần 4 tháng 5 năm 2021 (từ ngày 24/5/2021 đến ngày 30/5/2021)

    Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ hai, 24-5-2021 10:00 Họp về việc giảng viên xin thôi việc theo nguyện vọng cá nhân

 

Ban lãnh đạo Trường, Chủ tịch Công đoàn

 

Phòng họp TDL Q.Hiệu trưởng

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 4 tháng 5 năm 2024 (từ ngày 20/5/2024 đến ngày 26/5/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ tư,22-05-2024 …