Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 3 tháng 7 năm 2021 (từ ngày 19/7/2021 đến ngày 25/7/2021)

Lịch công tác tuần 3 tháng 7 năm 2021 (từ ngày 19/7/2021 đến ngày 25/7/2021)

                        Thời gian

Nội dung

Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ tư,
21-07-2021
14:30 Hội nghị Đảng ủy Đại học Huế lần thứ X

(Bố trí ngồi giãn cách, thực hiện nghiêm 5K)

 

Thầy Hữu Tuấn

 

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi Thường trực Đảng ủy Đại học Huế
Thứ sáu,
23-07-2021
15:00 Hội đồng thẩm định tái bản giáo trình Marketing Du lịch -Chủ biên: PGS.TS.Bùi Thị Tám

-Hội đồng theo Quyết định

Phòng họp TDL Chủ tịch HĐ

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 2 tháng 9 năm 2023 (từ ngày 11/9/2023 đến ngày 17/9/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba,12-09-2023 …