Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 5 tháng 3 năm 2022 (từ ngày 28/3/2022 đến ngày 03/4/2022)

Lịch công tác tuần 5 tháng 3 năm 2022 (từ ngày 28/3/2022 đến ngày 03/4/2022)

        Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ ba,
29-03-2022
08:00 Lễ Công bố Quyết định Công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025 Thầy Hữu Tuấn Giảng đường I, Trường Đại học Sư phạm Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm
Thứ tư,
30-03-2022
15:30 Thẩm định dự toán tài chính năm 2022 các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc và đơn vị thuộc Đại học Huế Thầy Hữu Tuấn, Cô Ngọc Liên, Thầy Ngọc, Cô Vân Ti

 

Phòng họp I.7, 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học Huế

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 3 tháng 4 năm 2024 (từ ngày 15/4/2024 đến ngày 21/4/2024)

    Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ …