Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 5 tháng 4 năm 2021 (từ ngày 29/3/2021 đến ngày 04/4/2021)

Lịch công tác tuần 5 tháng 4 năm 2021 (từ ngày 29/3/2021 đến ngày 04/4/2021)

   Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ tư,
31-03-2021
08:00 Hội nghị Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế Thầy Hữu Tuấn Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ PGĐ Trương Quý Tùng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế
9:00    Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng của Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế. – Trưởng, phó đơn vị;
– Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận; Cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cơ quan; Cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận;
– Giảng viên, viên chức là Tiến sĩ, Tiến sĩ khoa học, GS, PGS(Thầy Hữu Tuấn, Thầy Ngọc, Thầy Cường, Cô Ngọc Liên, Thầy Chính, Cô Như Hoa, Thầy Hoài, Thầy Minh Tuấn, Cô Bích Ngọc, Thầy Phụng,

Cô Tám, Cô Kim Liên, Thầy Đông, Cô Đỗ Thảo, Cô Phụng, Thầy Hỷ)

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ PGĐ Trương Quý Tùng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 1 tháng 5 năm 2024 (từ ngày 05/5/2024 đến ngày 12/5/2024)

    Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ …