Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo về việc đăng lý học lại, học cải thiện, học vượt đợt 2 ( với khóa 54) học kỳ II năm học 2020-2021

Thông báo về việc đăng lý học lại, học cải thiện, học vượt đợt 2 ( với khóa 54) học kỳ II năm học 2020-2021

Thông báo về việc đăng lý học lại, học cải thiện, học vượt đợt 2 ( với khóa 54) học kỳ II năm học 2020-2021

Tổ ĐT – CTSV Trường Du lịch- Đại học Huế thông báo về việc đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt đợt 2 ( với khóa 54) học kỳ II năm học 2020-2021

Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 01/4/2021

Thời gian đóng tiền học phí học lại: từ ngày 02/4/2021 đến hết ngày 05/4/2021 tại Tổ Kế hoạch- Tài chính

Lưu ý:

. Sinh viên đăng ký online và nộp bổ sung bản giấy tại Tổ ĐT-CTSV 

. Thời khóa biểu học kỳ II K54 đã đăng trên fanpafe Trường Du lịch.

.  Sinh viên đăng ký và đóng tiền theo đúng thời hạn, các trường hợp trễ sẽ không được giải quyết.

Link đăng ký online: tại đây

Trân trọng!

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo của Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế về việc trả lại học phí môn học Giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí

Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế thông báo kế hoạch trả lại …