Trang chủ / Lịch công tác / Lịch tuần 3 tháng 02 năm 2022 (Từ ngày 14/02/2022-20/02/2022)

Lịch tuần 3 tháng 02 năm 2022 (Từ ngày 14/02/2022-20/02/2022)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ Ba,

15-02-2022

09:30 Họp Cán bộ chủ chốt Trường Du lịch Cán bộ chủ chốt Phòng họp Trường Du lịch Thầy: Trần Hữu Tuấn
14:00 Họp Ban Tổ chức và các Tiểu ban Kỷ niệm 65 năm xây dựng và phát triển Đại học Huế(1957-2022) Thành viên Ban Tổ chức và các Tiểu ban theo quyết định số 2113/ QĐ-ĐHH ngày 30/12/2021 của Giám đốc Đại học Huế

(Thầy: Trần Hữu Tuấn)

Họp trực tuyến qua Zoom: https://zoom.us/j/8923181584

Meeting ID: 8923181584

Giám đốc Đại học Huế – Trưởng Ban

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 3 tháng 6 năm 2024 (từ ngày 17/6/2024 đến ngày 23/6/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai,17-06-2024 …