TIN MỚI
Trang chủ / Tin tức / Hội nghị - hội thảo / Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2018

Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2018

 Căn cứ vào quyết định số 802/QĐ-ĐHH ngày 31 tháng 07 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế năm 2018. Căn cứ vào công văn số 934/ĐHH-KHCNMT ngày 31 tháng 07 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế về việc tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2018.

Khoa Du lịch – Đại học Huế thông báo đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu thầu tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2018

– Đối với các đề tài liên quan đến lĩnh vực du lịch tại Khoa Du lịch gồm:

1. Xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu thông tin cho điểm đến du lịch thông minh của thành phố Huế

2. Văn hóa văn bản và không gian hành chính: khai thác giá trị Châu bản triều Minh Mệnh trong không gian cung đình Huế để phát triển du lịch di sản ở Thừa Thiên Huế

3. Đánh giá sự tham gia của người dân trong khai thác và phát triển một số hoạt động du lịch cộng đồng ở tỉnh Thừa Thiên Huế

4. Đo lường hình ảnh điểm đến trong tâm trí du khách – Trường hợp của tỉnh Quảng Trị, Việt Nam

– Đối với các đề tài  ở các đơn vị khác thuộc Đại học Huế gồm 02 đề tài liên quan du lịch và 92 đề tài lĩnh vực khác (thông tin đính kèm)

1. Nghiên cứu phát triển các mô hình du lịch cộng đồng ở khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình

2. Giá trị cảm nhận của du khách về dịch vụ du lịch tâm linh ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Và 92 đề tài khác

Tiến hành chuẩn bị nộp hồ sơ và thực hiện các bước cho việc đấu thầu đề tài như sau:

  1. Viết thuyết minh qua phần mềm Quản lý khoa học Đại học Huế tại địa chỉ: http://qlkh.hueuni.edu.vn; Trong đó mục tiêu, nội dung và kết quả sản phẩm phải phù hợp với chi tiết kèm theo quyết định số 802/QĐ-ĐHH ngày 31 tháng 07 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế năm 2018.
  2. Cập nhật tiềm lực khoa học công nghệ trên cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ Đại học Huế tại địa chỉ: http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn
  3. Nộp hồ sơ đăng ký bao gồm: thuyết minh đề tài và thuyết minh tiềm lực khoa học (8 bản trong đó 01 bản gốc và 07 bản photo)

Hạn cuối thực hiện các bước và nộp hồ sơ: trước ngày 30 tháng 08 năm 2017

Nơi nhận hồ sơ:

Các đề tài tại Khoa Du lịch gửi tại: 

Tổ Khoa học Hợp tác Quốc tế, Khoa Du lịch

22 Lâm Hoằng, P. Vỹ Dạ, Thành phố Huế

Điện thoại: 0234.3933411

Các đề tài tại các đơn vị khác thuộc Đại học Huế gửi tại:

Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, Đại học Huế

02 Lê Lợi, Đại học Huế

Điện thoại: 0243.3824030

 

About KHCN&HTQT

Tin liên quan

Hội nghị tổng kết hoạt động Khoa học công nghệ giảng viên Trường Du lịch giai đoạn 2018-2022

Thực hiện kế hoạch hoạt động Khoa học Công nghệ năm 2022, sáng ngày 30 …