Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN CHUYÊN ĐỀ VÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 2021 – 2022

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN CHUYÊN ĐỀ VÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 2021 – 2022

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN CHUYÊN ĐỀ VÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 2021 – 2022

Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên thông báo 02 Quyết định:
– Quyết định số 1879/QĐ-ĐHHH ngày 02/12/2021 của Giám đốc Đại học Huế về việc phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp năm học 2021-2022
– Quyết định số 1878/QĐ-ĐHHH ngày 02/12/2021 của Giám đốc Đại học Huế về việc phân công giảng viên hướng dẫn chuyên đề tốt nghiệp năm học 2021-2022

Trân trọng.!

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số HK II năm học 2023 – 2024

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên …