Trang chủ / Đảm bảo CLGD / Tập huấn tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Tập huấn tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

      Được sự cho phép của Chi ủy, Ban chủ nhiệm Khoa, sáng ngày 31 tháng 03 năm 2018, Tổ Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục phối hợp với Bộ môn Lữ hành tổ chức khai mạc đợt tập huấn tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

Về dự khai mạc và tham gia tập huấn tại Khoa Du lịch thành phần gồm có:

1. PGS. TS. Trần Hữu Tuấn, Khoa trưởng Khoa Du lịch.

2. TS. Nguyễn Văn Đức – Phó trưởng phòng KT-ĐBCLGD, Đại học Nông Lâm Huế.

3. ThS. Nguyễn Hồng Giang – Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Huế.

     Cùng các giảng viên, cán bộ và sinh viên là thành viên hội đồng tự đánh giá, ban thư ký và các nhóm chuyên trách thuộc hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

     Để mở đầu buổi tập huấn, PGS. TS Trần Hữu Tuấn phát biểu khai mạc tập huấn, đồng thời giao nhiệm vụ cho thành viên hội đồng tự đánh giá, ban thư ký và các nhóm chuyên trách. Tiếp đến, là phần trình bày của ThS. Đặng Quốc Tuấn về triển khai kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Và cuối cùng là phần tập huấn hướng dẫn sử dụng bộ tiêu chuẩn tự đánh giá chương trình đào tạo của TS. Nguyễn Văn Đức.

img_3002

Ảnh 1: PGS. TS Trần Hữu Tuấn phát biểu khai mạc tập huấn

img_2975

Ảnh 2: ThS. Đặng Quốc Tuấn triển khai kế hoạch tự đánh giá CTĐT

img_3017

Ảnh 3: TS. Nguyễn Văn Đức hướng dẫn sử dụng bộ tiêu chí

tự đánh giá CTĐT

     Chất lượng chương trình đào tạo đóng một vai trò quan trọng trong sự tồn tại, phát triển và khẳng định uy tín, thương hiệu của một trường đại học. Trước xu thế hội nhập và nhu cầu về nguồn nhân lực có chất lượng cao trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đặc biệt là trong kỷ nguyên của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ 4. Việc đánh giá và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo là yêu cầu bắt buộc đối với mọi trường đại học. Đây cũng là cơ sở cho việc phân tầng, xếp hạng và tiến tới tự chủ đại học.

     Trong những năm qua, Khoa Du lịch – Đại Học Huế thường xuyên quan tâm đến chất lượng chương trình đào tạo, Khoa  đã và đang áp dụng nhiều biện pháp nhằm duy trì và nâng cao chất lượng chương trình. Đặc biệt trong thời gian qua đã có nhiều hoạt động, dự án hợp tác quốc tế nhằm chuẩn hóa và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo… Kết quả của chính sách đúng đắn này đã giúp các bộ môn trong Khoa hoàn thiện việc thiết kế và cập nhật chương trình đào tạo một cách bài bản và khoa học. Từ đó tác động đến chất lượng của chương trình đào tạo, sinh viên ra trường tỷ lệ có việc làm ngày càng cao, sự thích ứng tốt với môi trường công việc ngay từ khi tốt nghiệp, hầu hết các cơ quan, doanh nghiệp không phải tốn thời gian, kinh phí cho việc đào tạo lại.

     Tuy nhiên, uy tín – thương hiệu của một ngành nghề đào tạo hay của một cơ sở giáo dục đại học phải được xây dựng trên cơ sở được kiểm định chất lượng. Nhận thức được vấn đề đó, từ năm 2016 Khoa đã tiến hành các hoạt động tự đánh giá và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

     Ngày 12/03/2018, Khoa Trưởng Khoa Du lịch đã ban hành quyết định số 217/QĐ-ĐHH, về việc thành lập hội đồng tự đánh giá, ban thư ký và các nhóm công tác chuyên trách của ngành đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Việc tự đánh giá chương trình đào tạo giúp Khoa và Bộ môn Lữ hành tự rà soát, xem xét, đánh giá thực trạng các chương trình đào tạo góp phần xây dựng các kế hoạch hành động nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, mặt khác đây là cơ sở để đăng ký đánh giá ngoài và đề nghị công nhận đạt chuẩn chất lượng chương trình đào tạo, tiến tới kiểm định một số ngành theo chuẩn khu vực AUN-QA.

     Việc tự đánh giá chương trình đào tạo các ngành căn cứ vào bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và đào tạo (ban hành kèm theo thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 và công văn số 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục về hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo). Để làm tốt công tác tự đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo đòi hỏi sự tham gia tích cực của các bên liên quan: cán bộ giảng viên được điều động, các tổ chức năng, cựu sinh viên và sinh viên, nhà tuyển dụng… trong việc cung cấp thông tin, ý kiến phản hồi phục vụ cho công tác tự đánh giá. Từ đó hình thành nên một văn hóa chất lượng Khoa Du lịch.

img_3030

Ảnh 4: ThS. Nguyễn Thị Ngọc Cẩm tặng hoa cho TS. Nguyễn Văn Đức

img_3033

Ảnh 5: Các thành viên tham gia tập huấn

                                                                              Đặng Quốc Tuấn, Tổ KT&ĐBCLGD

 

 

About Khảo thí

Tin liên quan

Thông báo về việc khảo sát của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Trường Du lịch học kỳ I (đợt 2) năm học 2023-2024

Với mục đích nâng cao chất lượng dạy và học, Trường Du lịch thông báo …