Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo của Trung tâm GDQP về việc tổ chức học kỳ 3 chương trình GDQPAN năm học 2016-2017

Thông báo của Trung tâm GDQP về việc tổ chức học kỳ 3 chương trình GDQPAN năm học 2016-2017

Căn cứ kế hoạch học tập năm học 2016-2017 của Trung tâm GDQP Huế;

Căn cứ nhu cầu của sinh viên về việc hoàn chỉnh chương trình GDQPAN;

Trung tâm GDQP Huế, thông báo về kế hoạch tổ chức học kỳ 3 chương trình GDQPAN như sau:

  1. Đối tượng đăng ký học: tất cả sinh viên hệ đại học, cao đẳng chưa hoàn thành chương trình GDQPAN.
  2. Thời gian đăng ký: từ ngày 01/06 – 30/06/2017 (trong giờ hành chính)
  3. Thời gian học: Bắt đầu từ ngày 10/07/2017
  4. Địa điểm đăng ký: Phòng Đào tạo QLSV Trung tâm GDQP Huế, điện thoại 0234.3861778. Địa chỉ 161 Nguyễn Khoa Văn – Phường Phú Bài – TX Hương Thủy – TT Huế.

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo (lần 2) kế hoạch nộp và đánh giá khóa luận tốt nghiệp năm học 2023-2024

Trường Du lịch – Đại học Huế thông báo tới các Khoa, sinh viên về …