Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo của Trung tâm GDQP về việc tổ chức học kỳ 3 chương trình GDQPAN năm học 2016-2017

Thông báo của Trung tâm GDQP về việc tổ chức học kỳ 3 chương trình GDQPAN năm học 2016-2017

Căn cứ kế hoạch học tập năm học 2016-2017 của Trung tâm GDQP Huế;

Căn cứ nhu cầu của sinh viên về việc hoàn chỉnh chương trình GDQPAN;

Trung tâm GDQP Huế, thông báo về kế hoạch tổ chức học kỳ 3 chương trình GDQPAN như sau:

  1. Đối tượng đăng ký học: tất cả sinh viên hệ đại học, cao đẳng chưa hoàn thành chương trình GDQPAN.
  2. Thời gian đăng ký: từ ngày 01/06 – 30/06/2017 (trong giờ hành chính)
  3. Thời gian học: Bắt đầu từ ngày 10/07/2017
  4. Địa điểm đăng ký: Phòng Đào tạo QLSV Trung tâm GDQP Huế, điện thoại 0234.3861778. Địa chỉ 161 Nguyễn Khoa Văn – Phường Phú Bài – TX Hương Thủy – TT Huế.

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

THÔNG BÁO ĐẾN CÁC BẠN SINH VIÊN K51, K52, K53 CHƯA TỐT NGHIỆP

THÔNG BÁO ĐẾN CÁC BẠN SINH VIÊN K51, K52, K53 CHƯA TỐT NGHIỆP Các bạn …