Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 3 tháng 5 năm 2017 (từ ngày 15/05/2017 đến ngày 21/05/2017)

Lịch công tác tuần 3 tháng 5 năm 2017 (từ ngày 15/05/2017 đến ngày 21/05/2017)

Thời gian

Nội dung

Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ ba,
16-05-2017
08:00 Họp Cán bộ chủ chốt Khoa BCN Khoa, trưởng phó các đơn vị Phòng họp KDL Khoa trưởng

 

 

Thứ tư,
17-05-2017
13:30 Tọa đàm kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) Thành phần theo Thông báo số 504/ĐHH-KHCNMT của Đại học Huế ngày 04/5/2017;

Đại biểu có giấy mời.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế
Thứ năm,
18-05-2017
15:00 Họp sơ tuyển đề tài cấp Đại học Huế Năm 2018 Theo Quyết định Phòng họp KDL Chủ tịch HĐ
Thứ sáu,
19-05-2017
08:00 Dâng hoa tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

 

Cô Tám Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế, 07 Lê Lợi. Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế
14:30 Họp Chi bộ Khoa Du lịch Đảng viên chi bộ Phòng họp KDL Bí thư Chi bộ
15:30 Họp cán bộ chủ chốt Khoa -BCN Khoa, trưởng phó các đơn vị.

– Thành viên trong Đề án thành lập ĐH Du lịch

Phòng họp KDL Khoa trưởng

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 2 tháng 9 năm 2023 (từ ngày 11/9/2023 đến ngày 17/9/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba,12-09-2023 …