Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo về việc tham gia chương trình “Sáng kiến thanh niên trẻ Đông Nam Á”

Thông báo về việc tham gia chương trình “Sáng kiến thanh niên trẻ Đông Nam Á”

Ban Công tác học sinh sinh viên Đại học Huế trân trọng thông báo về việc nộp hồ sơ tham gia chương trình “Sáng kiến thanh niên trẻ Đông Nam Á” của tổ chức Kenan Foundation Asia (Kenan), cụ thể như sau:
– Thời gian, địa điểm: Từ 01/8 đến 04/08/2017 (04 ngày) tại Hà Nội.
– Đối tượng tham gia: Sinh viên từ 18-25 tuổi đáp ứng được các yêu cầu của Chương trình.
– Thời gian và địa chỉ nộp hồ sơ:
+ Thời gian: Hạn cuối ngày 29/5/2017.
+ Địa chỉ: http://www.yseali-aec.org
Sinh viên được tuyển chọn tham gia Hội thảo sẽ được tổ chức Kennan tài trợ toàn bộ kinh phí.
Thông tin chi tiết được đăng tải trên website của Đại học Huế (http://hueuni.edu.vn/portal/vi/index.php)

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo của Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế về việc trả lại học phí môn học Giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí

Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế thông báo kế hoạch trả lại …