Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo danh sách sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt học kỳ hè năm học 2018-2019

Thông báo danh sách sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt học kỳ hè năm học 2018-2019

Thông báo danh sách sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt học kỳ hè năm học 2018-2019

Danh sách sinh viên đã đăng ký: tại đây

Sinh viên kiểm tra thông tin, nếu có sai sót hoặc thiếu thông tin vui lòng đến tại tổ ĐT- CTSV để bổ sung kịp thời.

Thời gian đóng học phí học kỳ hè từ ngày 11/6/2019 đến hết ngày 14/6/2019.

Sinh viên đóng học phí trực tiếp tại phòng Kế hoạch – Tài chính, lưu ý thời gian đóng học phí để nộp đúng quy định.

Trân trọng.

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo của Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế về việc trả lại học phí môn học Giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí

Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế thông báo kế hoạch trả lại …