Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT CẤP CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT NĂM 2022

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT CẤP CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT NĂM 2022

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT CẤP CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT NĂM 2022

Đề nghị sinh viên rà soát kiểm tra các thông tin mssv, họ tên, ngày sinh, điểm. Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp tại Tổ Đào tạo – Khoa học Công nghệ – Khoa Giáo dục thể chất, Đại học Huế (52 Hồ Đắc Di, TP.Huế)

Chi tiết tại link đính kèm:

Trân trọng.!

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học kì I năm học 2023 – 2024.

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên …