Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT CẤP CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT NĂM 2022

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT CẤP CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT NĂM 2022

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT CẤP CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT NĂM 2022

Đề nghị sinh viên rà soát kiểm tra các thông tin mssv, họ tên, ngày sinh, điểm. Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp tại Tổ Đào tạo – Khoa học Công nghệ – Khoa Giáo dục thể chất, Đại học Huế (52 Hồ Đắc Di, TP.Huế)

Chi tiết tại link đính kèm:

Trân trọng.!

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo của Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế về việc trả lại học phí môn học Giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí

Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế thông báo kế hoạch trả lại …