Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo Danh sách sinh viên thuộc diện buộc thôi học năm học 2020-2021

Thông báo Danh sách sinh viên thuộc diện buộc thôi học năm học 2020-2021

Thông báo Danh sách sinh viên thuộc diện buộc thôi học năm học 2020-2021

Tổ ĐT – CTSV Trường Du lịch thông báo Danh sách sinh viên Khóa 52,53 thuộc diện buộc thôi học năm học 2020-2021

Danh sách cụ thể: tại đây

Đây là Danh sách sinh viên nằm trong diện buộc thôi học, các lớp kiểm tra và phản hồi thông tin tại Tổ ĐT- CTSV hoặc qua số điện thoại 02343897755.

Trân trọng!

 

 

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

unnamed

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU KHÓA K53,K54,K55,K56 VÀ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI , HỌC CẢI THIỆN KỲ I ( ĐỢT 2) NĂM HỌC 2022-2023

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU KHÓA K53,K54,K55,K56 VÀ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI , HỌC CẢI …