Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 3 tháng 4 năm 2024 (từ ngày 15/4/2024 đến ngày 21/4/2024)

Lịch công tác tuần 3 tháng 4 năm 2024 (từ ngày 15/4/2024 đến ngày 21/4/2024)

 

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

Ngày

Giờ

Thứ hai,
15-04-2024

08:30

Hội nghị Giao ban Đại học Huế, Quý II năm 2024

Thầy Hữu Tuấn

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

Thứ ba,
16-04-2024

16:00

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Sinh viên Đại học Huế khóa VI

– Đại biểu (Có giấy mời riêng);

– Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Đại học Huế khóa VI;

– Chủ tịch Hội Sinh viên Các đơn vị trực thuộc.

 

Phòng họp I.7 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Huế

 

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 4 tháng 3 năm 2024 (từ ngày 25/3/2024 đến ngày 31/3/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba,26-03-2024 …