Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / THÔNG BÁO HỌC BỔNG NGUYỄN TRƯỜNG TỘ NĂM HỌC 2022-2023

THÔNG BÁO HỌC BỔNG NGUYỄN TRƯỜNG TỘ NĂM HỌC 2022-2023

THÔNG BÁO HỌC BỔNG NGUYỄN TRƯỜNG TỘ NĂM HỌC 2022-2023

 Số suất: 12 suất.

 Giá trị học bổng: 200 USD/suất/năm học.

Tiêu chí và đối tượng

  1. Tiêu chí

    – Sinh viên thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo

    – Học lực loại Khá trở lên (kết quả học tập năm học 2021-2022)

  1.   Đối tượng
  2. Đối với các sinh viên đã được nhận học bổng từ các năm trước

Sinh viên đã nhận học bổng từ các năm trước muốn tiếp tục nhận học bổng cho những năm học tiếp theo phải báo cáo tình hình học tập và việc sử dụng tiền học bổng đã được nhận đến đại diện của VNHELP tại Mỹ vào cuối năm học. Email tiếp nhận hồ sơ: hocbong@vnhelp.org . Sinh viên ghi rõ nội dung: HB2022_<Tên trường>_<Tên khoa>_<Họ và tên>

  1. Đối với các sinh viên đề nghị nhận học bổng lần đầu

  Sinh viên đề nghị nhận học bổng lần đầu là sinh viên năm thứ nhất của Trường.

Hồ sơ xét cấp học bổng của sinh viên gồm

  1. Túi đựng hồ sơ;
  2. Đơn dự tuyển (theo mẫu đính kèm);
  3. Bài luận: được đánh máy trong phạm vi một mặt giấy A4, tối thiểu 2.000 từ, khổ chữ 12, font chữ Time New Roman. Sinh viên trả lời các câu hỏi (theo mẫu đính kèm);

– Phần A: đối với sinh viên xin học bổng lần đầu

– Phần B: đối với sinh viên đã nhận học bổng từ các năm trước

  1. Bảng điểm học tập của sinh viên trong năm học 2021-2022 (có xác nhận, đóng dấu của trường);

Đối với Sinh viên năm thứ nhất nộp giấy báo trúng tuyển đại học (bản sao công chứng);

  1. Bản sao công chứng Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022;
  2. 01 ảnh chụp theo kiểu chứng minh thư cỡ 3×4 cm (dán ở đơn Dự tuyển).

 

Yêu cầu chung: Tất cả sinh viên đăng kí xét cấp học bổng like trang Facebook của VNHelp: https://www.facebook.com/VNHELP/ đồng thời gửi tin nhắn Messenger từ trang FB cá nhân đến trang FB VNHelp với nội dung “NTT 2022 – 203, trường, tên sinh viên – Xin chào VNHelp”.

     Ví dụ “NTT 2022 – 2023, Trường Du lịch, ĐH Huế, Nguyễn Thị A – Xin chào VNHelp”.

      

Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ:

Sinh viên có nhu cầu xét cấp học bổng hoàn chỉnh hồ sơ, nộp trực tiếp tại phòng Đào tạo và Công tác Sinh viên trước 17h ngày 11/10/2022 (Thứ Ba)

Mẫu đơn dự tuyển lại link đính kèm:

Trân trọng!

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo của Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế về việc trả lại học phí môn học Giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí

Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế thông báo kế hoạch trả lại …