Trang chủ / KH & HTQT / Khoa học công nghệ / Về việc đề xuất đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2022

Về việc đề xuất đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2022

Thực hiện công văn số 729/ĐHH-KHCNQHQT ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế về việc đề xuất đề tài KH&CN cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2022. Trường Du lịch, Đại học Huế thông báo đến các đơn vị triển khai cho các Giảng viên quan tâm đề xuất đề tài. Cụ thể:

  1. Hình thức đăng ký đề tài:

Đăng ký trực tuyến qua trang quản lý khoa học ở địa chỉ: http://qlkh.hueuni.edu.vn bằng tài khoản công vụ đã được cấp.  

  1. Thời gian mở đăng ký trực tuyến: từ ngày 20/5/2021 đến hết ngày 18/6/2021
  2. Kinh phí phân bổ cho Trường Du lịch: 280 triệu đồng (năm đầu tiên của tất cả đề tài thực hiện 2 năm 2022-2023)
  3. Cách phân loại và mức kinh phí cho mỗi đề tài:

+ Đề tài nhóm I: khoảng 03 đề tài  (từ 80 triệu đồng/đề tài)

+ Đề tài nhóm III: khoảng 02 đề tài (từ 140 – 160 triệu đồng/đề tài)

+ Đề tài nhóm II: khoảng 01 đề tài  (từ 100 – 120 triệu đồng/đề tài)

Chi tiết sản phẩm của đề tài, kinh phí tăng thêm khi đăng ký sản phẩm vượt trội (tham khảo bảng mô tả kèm theo)

Trường Du lịch đề nghị các Đơn vị, Cán bộ và Giảng viên quan tâm đăng ký đề xuất đề tài cấp Đại học Huế.

About KHCN&HTQT

Tin liên quan

Chương trình thực tập tại doanh nghiệp: Bệ phóng vững chắc để phát triển nghề nghiệp cho sinh viên Trường Du lịch

Trường Du lịch luôn chú trọng thúc đẩy hợp tác với các doanh nghiệp du …