Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo kế hoạch thu học phí học Ngoại ngữ không chuyên học kỳ II đợt 1 học kỳ III đợt 3 năm học 2022- 2023 và các học kỳ còn nợ.

Thông báo kế hoạch thu học phí học Ngoại ngữ không chuyên học kỳ II đợt 1 học kỳ III đợt 3 năm học 2022- 2023 và các học kỳ còn nợ.

Thông báo kế hoạch thu học phí học Ngoại Ngữ không chuyên học kỳ II đợt 1 học kỳ III đợt 3 năm học 2022- 2023 và các học kỳ còn nợ.

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế( ĐHNN) thông báo cho tất cả sinh viên của Đại học Huế đã và đnag học Ngoại ngữ không chuyên tại trường Đại học ngoại ngữ về kê hoạch nộp học phí cho học kỳ II đợt 1 và học kỳ III đợt 3 năm học 2022-2023 vfa những học kỳ còn nợ trước đó

Chi tiết tại link đính kèm:

Trân trọng.!

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số HK II năm học 2023 – 2024

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên …