Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo về việc đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt học kỳ II năm học 2020-2021

Thông báo về việc đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt học kỳ II năm học 2020-2021

Thông báo về việc đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt học kỳ II năm học 2020-2021

Tổ ĐT-CTSV Trường Du lịch thông báo Danh sách sinh viên các khóa đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt học kỳ II năm học 2020-2021

Danh sách đăng ký: tại đây 

Lưu ý:  – Sinh viên bắt đầu đóng tiền học phí học lại từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/01/2021 tại Tổ KH-TC.

            – Sinh viên kiểm tra thông tin trên danh sách đăng ký, có sai sót liên hệ trực tiếp với Tổ ĐT-CTSV để xử lý.

            – Những bạn bị bôi đỏ trong danh sách trên, trực tiếp đến tại Tổ ĐT-CTSV để bổ sung thông tin, nếu không sẽ không có danh sách để đóng tiền tại Tổ KH-TC.

            – Chỉ đăng ký học lại với các khóa 52, 53. Những học phần học lại với khóa 54 sẽ có thông báo sau.

Trân trọng!

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo về việc cấp học bổng Hessen, Đức cho sinh viên năm học 2022-2023

Thông báo về việc cấp học bổng Hessen, Đức cho sinh viên năm học 2022-2023 …