Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo kiểm tra điểm tổng kết 6 học kỳ khóa 51

Thông báo kiểm tra điểm tổng kết 6 học kỳ khóa 51

Đề đảm bảo tính chính xác trong bảng điểm tốt nghiệp và điểm xét khóa luận chuyên đề của sinh viên Khóa 51, Tổ Khảo thí – ĐBCLGD thông báo toàn thể sinh viên khóa 51 tiến hành kiểm tra điểm trên bảng điểm kèm theo thông báo này:

Lớp trưởng các lớp Khóa 51 đến tại Tổ Khảo thí – ĐBCLGD để nhận bảng điểm tổng kết 6 kỳ của lớp.

  • Sinh viên khóa 51 kiểm tra thông tin về điểm các học phần trong bảng điểm và ký xác nhận đã kiểm tra vào phiếu kiểm tra tại lớp trưởng. (Lưu ý: Tất cả sinh viên đều ký tên và ghi số điện thoại trong phiếu này)
  • Những trường hợp cần điều chỉnh, sinh viên ghi đầy đủ thông tin vào phiếu kiểm tra, Tổ Khảo thí – ĐBCLGD sẽ trả lời thắc mắc cho từng sinh viên.

Thời gian nhận bảng điểm thứ 4 ngày 21/10/2020.

Thời gian kiểm tra điểm của sinh viên Từ ngày nhận bảng điểm đến hết ngày 05/11/2020. Hết thời hạn kiểm tra, lớp trưởng các lớp Khóa 51 đến nộp Danh sách sinh viên kiểm tra điểm 6 học kỳ tại Tổ Khảo thí – ĐBCLGD.

Những trường hợp sai sót không ghi vào phiếu điều chỉnh sẽ không được giải quyết.

Mọi chi thắc mắc sinh viên liên hệ số điện thoại 0234. 3676516 hoặc địa chỉ email: ktdbclkdl@gmail.com 

Trân trọng cảm ơn!

 

                                                                              TỔ KT-ĐBCLGD

                                                                                      (Đã ký)                       

 

                                                                              Dương Phước Đạt

About Khảo thí

Tin liên quan

Thông báo của Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế về việc trả lại học phí môn học Giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí

Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế thông báo kế hoạch trả lại …