Trang chủ / Đào tạo / Sinh viên tốt nghiệp / Thông báo kiểm tra điểm xét tốt nghiệp đợt 1 khóa 54 (54, 53, 52)

Thông báo kiểm tra điểm xét tốt nghiệp đợt 1 khóa 54 (54, 53, 52)

Để đảm bảo tính chính xác trong bảng điểm tốt nghiệp của sinh viên Khóa 52, 53, 54, Bộ phận Khảo thí – BĐCLGD, Phòng ĐT – CTSV thông báo đến toàn thể sinh viên Khóa 52, 53, 54 tiến hành kiểm tra điểm trên bảng điểm kèm theo thông báo này:

  • Sinh viên Khóa 52 kiểm tra thông tin về điểm các học phần trong bảng điểm, điểm cập nhật đến ngày 20-5-2024.

Link xem điểm sinh viên khóa 52 đủ điều kiện về điểm

https://www.mediafire.com/file/cn2lker770ezf5r/Danh+sach+sinh+vien+du+dieu+kien+ve+diem-Khoa+52-20.5.24.pdf/file

Link xem điểm sinh viên khóa 52 chưa hoàn thành điểm

https://www.mediafire.com/file/sg7wp8qzxd8zik8/Danh+sach+sinh+vien+thieu+diem-Khoa+52-20.5.24.pdf/file

  • Sinh viên Khóa 53, Khóa 54 kiểm tra thông tin về điểm tại phần mềm xem điểm, điểm cập nhật đến ngày 20-5-2024.

Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ về:

+ Mẫu form: https://docs.google.com/forms/d/1uf_Y2g7g5UGDpFfQ_l8jg4wKqAS8sDOgxqU3GAVu8iY/edit

+ Số điện thoại: 0234.3676.516

Thời gian kiểm tra điểm từ ngày 21/5/2024 đến hết ngày 28/5/2024.

Những trường hợp sai sót không phản ánh trong thời hạn đã nêu trên thì sẽ không được giải quyết.

Trân trọng cảm ơn!

                                                                                       PHỤ TRÁCH PHÒNG ĐT – CTSV                                                                                                                                                                    

                                                                                                           (Đã ký)

                                                                                                      Ngô Văn Sơn

About Khảo thí

Tin liên quan

Thông báo kiểm tra điểm K51, K52, K53 xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2023 (Đợt 1 khóa K53)

Đề đảm bảo tính chính xác trong bảng điểm tốt nghiệp của sinh viên Khóa …