Trang chủ / Đào tạo / Sinh viên tốt nghiệp / Thông báo kiểm tra điểm K51, K52, K53 xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2023 (Đợt 1 khóa K53)

Thông báo kiểm tra điểm K51, K52, K53 xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2023 (Đợt 1 khóa K53)

Đề đảm bảo tính chính xác trong bảng điểm tốt nghiệp của sinh viên Khóa 53 và những sinh viên chưa tốt nghiệp khóa K51, K52. Tổ KT – ĐBCLGD thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 53, khóa 52, khóa 51 tiến hành kiểm tra điểm trên bảng điểm kèm theo thông báo này:

Lưu ý: Sinh viên Khóa 53 phải kiểm tra điểm trên hệ thống và điểm tính tích lũy.

  • Sinh viên khóa 52, khóa 51 kiểm tra thông tin về điểm các học phần trong bảng điểm (file đính kèm). Chú ý điểm trong bảng điểm đã cập nhật đến ngày 19/6/2023.

Danh sách sinh viên khóa K52, K51 đủ điều kiện xét tốt nghiệp về điểm:

https://www.mediafire.com/file/esd93rro0h3kxb7/Danh+sach+sinh+vien+du+dieu+kien+ve+diem+xet+tot+nghiep+dot+2+2023+Khoa+51.pdf/file

https://www.mediafire.com/file/ejdt2c721zmpb58/Danh+sach+sinh+vien+du+dieu+kien+ve+diem+xet+tot+nghiep+dot+2+2023+Khoa+52.pdf/file

Danh sách sinh viên khóa K52, K51 CHƯA đủ điều kiện xét tốt nghiệp về điểm:

https://www.mediafire.com/file/dr613jcjkxg45ew/Danh+sach+sinh+vien+CHUA+du+dieu+kien+ve+diem+Khoa+52.pdf/file

https://www.mediafire.com/file/tq8fdr27ieeyiyi/Danh+sach+sinh+vien+CHUA+du+dieu+kien+ve+diem+Khoa+51.pdf/file

  • Những trường hợp có sai sót sinh viên đến tại Bộ phận KT-ĐBCLGD để kiểm tra. Trường hợp sinh viên ở xa có thể liên hệ kiểm tra qua địa chỉ email ktdbclkdl@gmail.com hoặc liên hệ qua số điện thoại 0234.3676516.

Thời gian kiểm tra điểm của sinh viên Từ ngày nhận bảng điểm đến hết ngày 22/6/2023.

Kính đề nghị cố vấn học tập các lớp khóa 53 đốc thúc sinh viên kiểm tra, nhằm tránh trường hợp sai sót.

Trân trọng cảm ơn!

About Khảo thí

Tin liên quan

Danh sách sinh viên đủ điều kiện về điểm xét tốt nghiệp đợt 2 Khóa 52 (Khóa 50, Khóa 51, Khóa 52)

Để đảm bảo tính chính xác trong việc xét tốt nghiệp Khóa 52, K51, K50, đợt …