Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo Thời khóa biểu các khóa học kỳ I, năm học 2021-2022

Thông báo Thời khóa biểu các khóa học kỳ I, năm học 2021-2022

Thông báo Thời khóa biểu các khóa học kỳ I, năm học 2021-2022

Phòng ĐT-CTSV Thông báo thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2021-2022 dành cho sinh viên các khóa

Thời khóa biểu: tại đây

Riêng thời khóa biểu Thể dục sẽ có thông báo sau.

Mã các học phần học online, giảng viên sẽ chủ động thông báo cho các lớp trưởng trước ngày 31/8/2021.

Trân trọng!

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học kì I năm học 2023 – 2024.

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên …