Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2022 – 2023 cho sinh viên khóa 55, 54, 53 của Trường Du lịch – Đại học Huế.

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2022 – 2023 cho sinh viên khóa 55, 54, 53 của Trường Du lịch – Đại học Huế.

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2022 – 2023 cho sinh viên khóa 55, 54, 53 của Trường Du lịch – Đại học Huế.

Chi tiết tại link đính kèm:

Trân trọng./.

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số HK II năm học 2023 – 2024

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên …