Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo về việc cử cán bộ tham gia đoàn khảo sát và triệu tập sinh viên trả lời phiếu khảo sát.

Thông báo về việc cử cán bộ tham gia đoàn khảo sát và triệu tập sinh viên trả lời phiếu khảo sát.

Thực hiện kế hoạch số 1387/KH-ĐHH ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế về việc thực hiện đề án “Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công gia đoạn 2016-2020” năm 2019 của Đại học Huế. Cụ thể như sau:
⭐️⭐️Bộ môn CNTT – Truyền thông: 72 sinh viên (có danh sách kèm theo)
⭐️⭐️Bộ môn Du lịch học: 198 sinh viên (có danh sách kèm theo)
⭐️⭐️Bộ môn Khách sạn – Nhà hàng: 267 sinh viên (có danh sách kèm thèo)
Thời gian : Ngày 3/12/2019 Buổi sáng: 8h30′—-Buổi chiều : 14h
🏣Địa điểm tại: Khoa Du lịch – Đại học Huế.
Đề nghị các bạn sinh viên có danh sách đính kèm công văn tham gia đầy đầy và đúng thời gian quy định
Trân trọng!

Xem chi tiết tại đây

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

THÔNG BÁO ĐẾN CÁC BẠN SINH VIÊN K51, K52, K53 CHƯA TỐT NGHIỆP

THÔNG BÁO ĐẾN CÁC BẠN SINH VIÊN K51, K52, K53 CHƯA TỐT NGHIỆP Các bạn …