Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU KHÓA K53,K54,K55,K56 VÀ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI , HỌC CẢI THIỆN KỲ I ( ĐỢT 2) NĂM HỌC 2022-2023

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU KHÓA K53,K54,K55,K56 VÀ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI , HỌC CẢI THIỆN KỲ I ( ĐỢT 2) NĂM HỌC 2022-2023

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU KHÓA K53,K54,K55,K56 VÀ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI , HỌC CẢI THIỆN KỲ I ( ĐỢT 2) NĂM HỌC 2022-2023

Phòng ĐT- CTSV thông báo thời khóa biểu cho các khóa K53,K54,K55 VÀ K56 . 

Lưu ý đối với khóa K56( năm thứ nhất) Thể dục sẽ bắt đầu học từ ngày 10/10/2022.Thời khóa biểu cụ thể của từng lớp sẽ thông báo vào tuần sau.

Chi tiết thời khóa biểu tại link đính kèm:

Sinh viên các khóa đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt học kỳ I ( đợt 2) năm học 2022 – 2023 với khóa K53, K54, K55,K56 theo hình thức online.

Thời gian đăng ký online : từ ngày 29/09/2022 đến hết ngày 05/10/2022
Thời gian thu học phí từ ngày 07/10/2022 đến ngày 13/10/2022 theo hình thức thu tiền mặt trực tiếp tại phòng Kế toán
Lưu ý: – Mỗi môn học đăng ký 01 lần.
            – Sinh viên đọc kỹ thông báo và điền đầy đủ thông tin, để việc kiểm tra thông tin được thuận tiện
            – Sinh viên chỉnh sửa và thay đổi trong thời gian đăng ký, chịu trách nhiệm trước các thông tin đã đăng ký,.
            – Các bạn đăng ký và đóng học phí đúng thời gian quy định và chịu trách nhiệm trước các thông tin đã khai và thời gian đăng ký, quá thời gian đăng ký nhà trường sẽ ko giải quyết bất kỳ trường hợp nào.
           – Cac bạn chú ý và cân nhắc kỹ trước khi đăng ký học phí đã nạp thì không rút lại .

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo của Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế về việc trả lại học phí môn học Giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí

Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế thông báo kế hoạch trả lại …