Trang chủ / Đào tạo / Văn bản - biểu mẫu / Thông báo thu học phí Học kỳ II năm học 2022-2023

Thông báo thu học phí Học kỳ II năm học 2022-2023

Thông báo thu học phí Học kỳ II năm học 2022-2023

Căn cứ Tờ trình số 370/TTr-TDL ngày 29 tháng 12 năm 2022 về việc điều
chỉnh mức thu học phí năm học 2022-2023;
Trường Du lịch – Đại học Huế thông báo mức thu học phí học kỳ II năm học
2022-2023.

Chi tiết tại link đính kèm:

Trân trọng./.

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY ĐẠI HỌC HUẾ

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP ĐỐI VỚI SINH VIÊN …