Trang chủ / Đào tạo / Văn bản - biểu mẫu / Quyết định ban hành Quy định về thi, kiểm tra của Khoa Du lịch – Đại học Huế

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo kết quả phúc khảo điểm thi HKII năm học 2022 – 2023 (Đợt 3)

Kết quả phúc khảo điểm thi HKII năm học 2022 – 2023 (đợt 3): tại đây …