Trang chủ / Đào tạo / Văn bản - biểu mẫu / Quyết định ban hành Quy định về thi, kiểm tra của Khoa Du lịch – Đại học Huế

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo v/v phúc khảo điểm thi HKI 2023 – 2024 (Đợt 2)

Phòng Đào tạo và CTSV, Trường Du lịch sẽ nhận đơn phúc khảo kết quả …