Trang chủ / KH & HTQT / Thông báo tuyển chọn đề tài KH&CN cơ sở cấp Khoa năm 2017

Thông báo tuyển chọn đề tài KH&CN cơ sở cấp Khoa năm 2017

Căn cứ vào danh sách các đề tài đề xuất đã sơ tuyển tại các đơn vị trực thuộc Khoa Du lịch; Căn cứ vào kế hoạch hoạt động Khoa học Công nghệ hàng năm; Căn cứ vào quyết định số 1677/QĐ-ĐHH ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Giám đốc Đại học Huế về việc thành lập Hội đồng tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Khoa năm 2017. Khoa Du lịch thông báo đến toàn thể Quý Thầy Cô đăng ký chủ trì các đề tài KH&CN cấp Khoa năm 2017 thực hiện các nội dung sau để tiến hành Hội đồng tuyển chọn như sau:

  1. Hoàn thiện và gửi 07 bản thuyết minh về đề tài đã đăng ký (Danh sách đề tài đính kèm)
  1. Chuẩn bị powerpoint trình bày: Thời gian từ 07-10 phút/ đề tài. Nội dung trình bày như sau: (Tên đề tài; tính cấp thiết; mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu; Nội dung nghiên cứu dự kiến; sản phẩm nghiên cứu (Sản phẩm khoa học và sản phẩm đào tạo nếu có; kinh phí đề xuất)

Hạn nhận hồ sơ tuyển chọn: từ ngày thông báo đến hết ngày 19/01/2017.

Nơi nhận hồ sơ: Tổ Khoa học – Hợp tác Quốc tế, Khoa Du lịch – Đại học Huế

Thời gian tuyển chọn: Ngày 23/01/2017

Địa điểm: Phòng họp Khoa Du lịch, Đại học Huế – 22 Lâm Hoằng, Huế

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Tổ Khoa học – Hợp tác Quốc tế (Nguyễn Dương Thiện – 0911182444 hoặc 0543.933.411)

About KHCN&HTQT

Tin liên quan

Khoá học “Quản trị khách sạn cao cấp” của GS. Dipra Jha, Đại học Washington State, Hoa kỳ tại Trường Du lịch – Đại học Huế

  Vào sáng ngày 23, 24 và 26/04/2024, GS. Dipra Jha, thuộc top 100 người …