Trang chủ / KH & HTQT / Thông báo tuyển chọn đề tài KH&CN cơ sở cấp Khoa năm 2017

Thông báo tuyển chọn đề tài KH&CN cơ sở cấp Khoa năm 2017

Căn cứ vào danh sách các đề tài đề xuất đã sơ tuyển tại các đơn vị trực thuộc Khoa Du lịch; Căn cứ vào kế hoạch hoạt động Khoa học Công nghệ hàng năm; Căn cứ vào quyết định số 1677/QĐ-ĐHH ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Giám đốc Đại học Huế về việc thành lập Hội đồng tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Khoa năm 2017. Khoa Du lịch thông báo đến toàn thể Quý Thầy Cô đăng ký chủ trì các đề tài KH&CN cấp Khoa năm 2017 thực hiện các nội dung sau để tiến hành Hội đồng tuyển chọn như sau:

  1. Hoàn thiện và gửi 07 bản thuyết minh về đề tài đã đăng ký (Danh sách đề tài đính kèm)
  1. Chuẩn bị powerpoint trình bày: Thời gian từ 07-10 phút/ đề tài. Nội dung trình bày như sau: (Tên đề tài; tính cấp thiết; mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu; Nội dung nghiên cứu dự kiến; sản phẩm nghiên cứu (Sản phẩm khoa học và sản phẩm đào tạo nếu có; kinh phí đề xuất)

Hạn nhận hồ sơ tuyển chọn: từ ngày thông báo đến hết ngày 19/01/2017.

Nơi nhận hồ sơ: Tổ Khoa học – Hợp tác Quốc tế, Khoa Du lịch – Đại học Huế

Thời gian tuyển chọn: Ngày 23/01/2017

Địa điểm: Phòng họp Khoa Du lịch, Đại học Huế – 22 Lâm Hoằng, Huế

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Tổ Khoa học – Hợp tác Quốc tế (Nguyễn Dương Thiện – 0911182444 hoặc 0543.933.411)

About KHCN&HTQT

Tin liên quan

Chuyến thăm và làm việc của Thầy Hiệu trưởng Trường Du lịch tại Nhật Bản thành công tốt đẹp

Theo lời mời của công ty Intrase và một số đối tác của Nhà trường …