Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo về việc đăng ký chuyên ngành cho sinh viên K50

Thông báo về việc đăng ký chuyên ngành cho sinh viên K50

Theo kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017, Tổ Đào tạo – CTSV thông báo cho toàn thể sinh viên K50 về việc đăng ký chuyên ngành như sau:

  1. Sinh viên điền vào đơn đăng ký (tải mẫu) và nộp cho lớp trưởng.
  2. Lớp trưởng thu đơn, sắp xếp nộp lại choTổ Đào tạo – CTSV, hạn cuối ngày 30/06/2017
  3. Thời hạn sinh viên điều chỉnh nguyện vọng: hạn cuối ngày 5/7/2017 (chỉ giải quyết khi sinh viên có đăng ký)

Nhận được thông báo này, yêu cầu BSC lớp thông báo rộng rãi đến sinh viên biết và thực hiện nghiêm túc.

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số HK II năm học 2023 – 2024

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên …