Trang chủ / Tin tức / Tin HUHT / Xem điểm chuyên đề, khóa luận và khảo sát ý kiến của sinh viên khóa K47 về hoạt động hướng dẫn chuyên đề, khóa luận của giảng viên

Xem điểm chuyên đề, khóa luận và khảo sát ý kiến của sinh viên khóa K47 về hoạt động hướng dẫn chuyên đề, khóa luận của giảng viên

Khoa Du Lịch – Đại học Huế triển khai khảo sát ý kiến của sinh viên Khóa K47 về hoạt động hướng dẫn chuyên đề, khóa luận của giảng viên. Những thông tin sinh viên cung cấp sẽ là cơ sở giúp Khoa cũng như đội ngũ giảng viên cải tiến và nâng cao chất lượng hướng dẫn chuyên đề, khóa luận.

Để thực hiện xem điểm khóa luận, chuyên đề và điền thông tin phiếu khảo sát, sinh viên đăng nhập địa chỉ website xem điểm trực tuyến của Khoa Du lịch – Đại học Huế:

http://hat.hueuni.edu.vn/xemdiem

Lưu ý: Tài khoản và mật khẩu đăng nhập hệ thống đã cung cấp cho sinh viên trong suốt quá trình xem điểm trong 4 năm học tại Khoa Du lịch – Đại học Huế.

About Bộ môn ICT

Tin liên quan

Thông báo của Khoa Giáo dục thể chất về việc thu học phí môn học Giáo dục thể chất học kỳ 2 năm học 2023-2024

Khoa Giáo dục thể chất thông báo về việc thu học phí môn học Giáo …