Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo về việc đăng ký học lại các lớp riêng học kỳ III ( Học kỳ hè) năm học 2019-2020) dành cho sinh viên các khóa 48,49,50

Thông báo về việc đăng ký học lại các lớp riêng học kỳ III ( Học kỳ hè) năm học 2019-2020) dành cho sinh viên các khóa 48,49,50

Thông báo về việc đăng ký học lại các lớp riêng học kỳ III ( học kỳ hè) năm học 2019-2020 dành cho sinh viên các khóa 48,49,50

Tổ Đào tạo – Công tác sinh viên, Khoa Du lịch thông báo về việc đăng ký học lại các lớp riêng học kỳ III ( học kỳ hè) năm học 2019-2020 dành cho sinh viên các khóa 48,49,50

Thời gian đăng ký: từ ngày 30/6 đến hết ngày 10/7/2020

Link đăng ký online: tại đây

Thời gian đóng học phí học lại: từ ngày 11/7 đến hết ngày 17/7/2020.

Thời khóa biểu các học phần đăng ký học lại sẽ được đăng tải trên Website Khoa Du lịch sau ngày 25/7/2020. 

Thời gian học dự kiến bắt đầu từ tháng 8/2020.

Sinh viên hoàn thành việc đăng ký online, vui lòng đến Tổ ĐT – CTSV để nhận danh sách đóng tiền học phí và danh sách vào lớp.

Sau thời gian quy định, các trường hợp chậm trễ sẽ không được xử lý.

Lưu ý: Học kỳ hè 2019-2020 sẽ chỉ dành cho các bạn sinh viên khóa 48,49,50 còn nợ các học phần được phép đăng ký để hoàn thành chương trình học tập.

Trân trọng!

 

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2022 – 2023 cho sinh viên K56 của Trường Du lịch – Đại học Huế

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm …