Trang chủ / Tin tức / Tin HUHT / NCKH / (điều chỉnh) Tổ chức Chương trình định hướng nghiên cứu khoa học cho sinh viên Khoa Du lịch năm 2019

(điều chỉnh) Tổ chức Chương trình định hướng nghiên cứu khoa học cho sinh viên Khoa Du lịch năm 2019

Thực hiện công văn số 264/ĐHH-KHCNMT ngày 09 tháng 03 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế về việc hướng dẫn xây dựng và đề xuất đề tài KH&CN cấp Đại học Huế và các nhiệm vụ cấp cơ sở của Khoa Du lịch năm 2019.

            Nhằm thông tin đầy đủ các kiến thức liên quan đến Khoa học công nghệ và thúc đẩy phong trào hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2019 phát triển đặc biệt là đối với hoạt động thực hiện đề tài nghiên cứu của sinh viên.

            Khoa Du lịch sẽ tổ chức Chương trình Định hướng nghiên cứu khoa học cho sinh viên Khoa Du lịch, Đại học Huế.

Chủ trì Chương trình: PGS.TS Trần Hữu Tuấn – Khoa trưởng Khoa Du lịch

Thời gian: 16h00 ngày 23 tháng 03 năm 2018

Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 5 Khoa Du lịch, Đại học Huế

Đối tượng tham gia:

            Sinh viên Khóa 50, 51 đăng ký tham gia

đây là Chương trình rất thiết thực cho sinh viên, đề nghị các bạn sinh viên tham gia đầy đủ.

 

About KHCN&HTQT

Tin liên quan

Công khai toàn văn luận án và tóm tắt luận án hoàn chỉnh cuối cùng của NCS Lê Thị Tố Quyên Khóa năm 2019, ngành Du lịch

Căn cứ Quyết định số 1019/QĐ-ĐHH ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Giám đốc …