Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo về việc Đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt học kỳ II năm học 2019-2020

Thông báo về việc Đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt học kỳ II năm học 2019-2020

Thông báo về việc Đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt học kỳ II năm học 2019-2020

Tổ Đào tạo – Công tác sinh viên thông báo về việc thay đổi thời gian  Đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt học kỳ II năm học 2019-2020.

Thời gian đăng ký online đến hết ngày 26/02/2020 và nộp bản giấy về Tổ ĐT – CTSV đến hết ngày 06/3/2020.

Link đăng ký online: tại đây

Lưu ý: Sinh viên đăng ký online và nộp bản giấy theo đúng thời gian quy định. Các trường hợp sau thời gian đăng ký sẽ không được giải quyết.

Trân trọng!

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học kì I năm học 2023 – 2024.

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên …