Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo về việc đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt học kỳ II năm học 2020-2021

Thông báo về việc đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt học kỳ II năm học 2020-2021

Thông báo về việc đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt học kỳ II năm học 2020-2021

Tổ Đào tạo – Công tác sinh viên Trường Du lịch thông báo về việc đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt học kỳ II năm học 2020-2021

Link đăng ký: tại đây

Sinh viên đăng ký online tại đường link trên, nộp kèm bản giấy về Tổ ĐT-CTSV từ ngày 11/01/2021 đến hết ngày 17/01/2021.

Thời gian đóng học phí học lại, học cải thiện, học vượt học kỳ II từ ngày 18/01/2021 đến hết ngày 22/01/2021.

Lưu ý: Sinh viên chủ động xem thời khóa biểu và đăng ký học lại theo đúng thời gian quy định.

Đóng tiền học phí học lại trực tiếp tại Tổ Kế hoạch- Tài chính.

Sau thời hạn thông báo, các trường hợp chậm trễ sẽ không được giải quyết.

Trân trọng!

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học kì I năm học 2023 – 2024.

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên …