Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo gia hạn xét miễn, giảm học phí + trợ cấp xã hội + hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số (học kỳ II năm học 2020-2021)

Thông báo gia hạn xét miễn, giảm học phí + trợ cấp xã hội + hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số (học kỳ II năm học 2020-2021)

Trường Du lịch – Đại học Huế thông báo đến toàn thể sinh viên về việc gia hạn xét miễn, giảm học phí + trợ cấp xã hội + hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số đang học tại trường học kỳ II năm học 2020-2021 như sau: 

+ Thời hạn gia hạn nộp hồ sơ: đến hết ngày 05/04/2021.

+ Sinh viên thực hiện chế độ miễn, giảm học phí + trợ cấp xã hội + hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số tại các đường link sau: 

http://huht.hueuni.edu.vn/thong-bao-xet-mien-giam-hoc-phi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2020-2021.html

http://huht.hueuni.edu.vn/thong-bao-xet-tro-cap-xa-hoi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2020-2021.html

http://huht.hueuni.edu.vn/thong-bao-xet-ho-tro-chi-phi-hoc-tap-doi-voi-sinh-vien-la-nguoi-dan-toc-thieu-so-hoc-ky-ii-nam-hoc-2020-2021.html

Trân trọng thông báo./.

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo của Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế về việc trả lại học phí môn học Giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí

Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế thông báo kế hoạch trả lại …