Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo gia hạn xét miễn, giảm học phí + trợ cấp xã hội + hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số (học kỳ II năm học 2020-2021)

Thông báo gia hạn xét miễn, giảm học phí + trợ cấp xã hội + hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số (học kỳ II năm học 2020-2021)

Trường Du lịch – Đại học Huế thông báo đến toàn thể sinh viên về việc gia hạn xét miễn, giảm học phí + trợ cấp xã hội + hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số đang học tại trường học kỳ II năm học 2020-2021 như sau: 

+ Thời hạn gia hạn nộp hồ sơ: đến hết ngày 05/04/2021.

+ Sinh viên thực hiện chế độ miễn, giảm học phí + trợ cấp xã hội + hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số tại các đường link sau: 

http://huht.hueuni.edu.vn/thong-bao-xet-mien-giam-hoc-phi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2020-2021.html

http://huht.hueuni.edu.vn/thong-bao-xet-tro-cap-xa-hoi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2020-2021.html

http://huht.hueuni.edu.vn/thong-bao-xet-ho-tro-chi-phi-hoc-tap-doi-voi-sinh-vien-la-nguoi-dan-toc-thieu-so-hoc-ky-ii-nam-hoc-2020-2021.html

Trân trọng thông báo./.

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

unnamed

TRƯỜNG NGOẠI NGỮ THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN THI ĐẦU VÀO CHO SINH VIÊN NĂM 2021 TRỞ VỀ TRƯỚC

TRƯỜNG NGOẠI NGỮ THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN THI ĐẦU VÀO CHO SINH VIÊN NĂM 2021 …