Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo về việc khuyến cáo lưu học sinh Lào về việc đi lại trong mùa dịch covid-19

Thông báo về việc khuyến cáo lưu học sinh Lào về việc đi lại trong mùa dịch covid-19

Thông báo về việc khuyến cáo lưu học sinh Lào về việc đi lại trong mùa dịch covid-19

Tổ ĐT- CTSV thông báo về việc khuyến cáo lưu học sinh Lào về việc đi lại trong mùa dịch covid-19

Nội dung thông báo : tại đây

Trân trọng !

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số HK II năm học 2023 – 2024

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên …