Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo về việc Kiểm tra điểm tổng kết Khóa 50, Khóa 49, Khóa 48.

Thông báo về việc Kiểm tra điểm tổng kết Khóa 50, Khóa 49, Khóa 48.

Đề đảm bảo tính chính xác trong bảng điểm tốt nghiệp của sinh viên Khóa 50 và những sinh viên chưa tốt nghiệp khóa K49, K48. Tổ KT – ĐBCLGD thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 50, khóa 49, khóa 48 tiến hành kiểm tra điểm trên bảng điểm kèm theo thông báo này:

  • Sinh viên khóa 50, khóa 49, khóa 48 kiểm tra thông tin về điểm các học phần trong bảng điểm. Chú ý điểm trong bảng điểm đã cập nhật đến ngày 26/5/2020.
  • Những trường hợp có sai sót sinh viên đến tại Tổ KT-ĐBCLGD để kiểm tra. Trường hợp sinh viên ở xa có thể liên hệ kiểm tra qua địa chỉ email ktdbclkdl@gmail.com hoặc liên hệ qua số điện thoại 0234.3676516.

Thời gian kiểm tra điểm của sinh viên Từ ngày nhận bảng điểm đến hết ngày 12/6/2020.

Kính đề nghị cố vấn học tập các lớp khóa 50 đốc thúc sinh viên kiểm tra, nhằm tránh trường hợp sai sót.

Trân trọng cảm ơn!

Sinh viên Khóa 48 xem điểm tại đây:

k48_8hk_26-5-20

Sinh viên Khóa 49 xem điểm tại đây:

k49_8hk_26-5-20

Sinh viên Khóa 50 xem điểm tại đây:

 

About Khảo thí

Tin liên quan

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học kì I năm học 2023 – 2024.

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên …