Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo về việc nộp học phí HKII năm học 2016-2017

Thông báo về việc nộp học phí HKII năm học 2016-2017

Thông báo về việc nộp học phí HKII năm học 2016-2017: tại đây

Lưu ý: – Thời gian thu học phí từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/05/2017.

– Sau thời hạn trên sinh viên nào chưa nộp học phí học kỳ II năm học 2016-2017 thì sẽ không có tên trong danh sách thi cuối kỳ.

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo của Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế về việc trả lại học phí môn học Giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí

Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế thông báo kế hoạch trả lại …