Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 2 tháng 3 năm 2019 (từ ngày 12/3/2019 đến ngày 19/3/2019)

Lịch công tác tuần 2 tháng 3 năm 2019 (từ ngày 12/3/2019 đến ngày 19/3/2019)

        Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ ba,
12-03-2019
08:00 Hội thảo Dự án VIBE Thầy Hữu Tuấn Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi PGĐ Huỳnh Văn Chương
Thứ tư,
13-03-2019
08:00 Hội thảo Dự án VIBE Thầy Hữu Tuấn Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi PGĐ Huỳnh Văn Chương
16:00 Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp sinh viên Khoa Du lịch năm 2019 Thành phần theo Quyết định số: 191/QĐ-ĐHH ngày 28/02/2019 Phòng I.7, 04 Lê Lợi Chủ tịch Hội đồng

 

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 2 tháng 4 năm 2024 (từ ngày 08/4/2024 đến ngày 14/4/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ tư,10-04-2024 …