Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số HK II năm học 2023 – 2024

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số HK II năm học 2023 – 2024

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số HK II năm học 2023 – 2024.

Chi tiết tại file đính kèm.

Trân trọng./.

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo về việc xét trợ cấp xã hội HK II năm học 2023 – 2024

Thông báo về việc xét trợ cấp xã hội HK II năm học 2023 – …