Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo v/v đăng kí học lại, cải thiện, học vượt HK1 năm học 2019-2020

Thông báo v/v đăng kí học lại, cải thiện, học vượt HK1 năm học 2019-2020

Thông báo v/v đăng kí học lại, cải thiện, học vượt HK1 năm học 2019-2020:

SV đăng kí học lại, cải thiện, học vượt HK1 năm học 2019-2020 theo link này: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvSX86f2Gw7TkDbiKZZvyytYwySzCgeXsqJd_nATvB_pEi9Q/viewform

Thời hạn đăng ký từ ngày 28/08/2019 đến hết ngày 08/09/2019.

SV đăng ký oline xong nộp thêm bản đăng kí giấy tại Tổ ĐT-CTSV.

Mẫu đơn giấy: tại đây

About Khảo thí

Tin liên quan

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số HK II năm học 2023 – 2024

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên …