Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo v/v đăng ký học chuyên ngành giảng dạy bằng Tiếng Anh

Thông báo v/v đăng ký học chuyên ngành giảng dạy bằng Tiếng Anh

Thông báo v/v đăng ký học chuyên ngành giảng dạy bằng Tiếng Anh:

DANH MỤC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH

STT TÊN HỌC PHẦN GIẢNG VIÊN ĐẢM NHIỆM
1 Quản lý điểm đến PGS.TS. Bùi Thị Tám
2 Marketing dịch vụ ThS. Lê Minh Tuấn
3 Phương pháp nghiên cứu PGS.TS. Trần Hữu Tuấn


SV đăng ký tại chuyên viên Nguyễn Ngọc Quý.

Bộ phận Đào tạo – Công tác sinh viên –  Khoa Du lịch.

Thời hạn đăng ký từ 20/02/2019 đến ngày 28/02/2019.

Sau thời hạn trên không nhận bất cứ đăng ký nào nữa.

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo nhận giấy xác nhận,Giấy chứng nhận giáo dục đối với sinh viên khóa tuyển sinh năm 2019.

Thông báo nhận giấy xác nhận,Giấy chứng nhận giáo dục đối với sinh viên khóa …