Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo v/v đăng ký học chuyên ngành giảng dạy bằng Tiếng Anh

Thông báo v/v đăng ký học chuyên ngành giảng dạy bằng Tiếng Anh

Thông báo v/v đăng ký học chuyên ngành giảng dạy bằng Tiếng Anh:

DANH MỤC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH

STT TÊN HỌC PHẦN GIẢNG VIÊN ĐẢM NHIỆM
1 Quản lý điểm đến PGS.TS. Bùi Thị Tám
2 Marketing dịch vụ ThS. Lê Minh Tuấn
3 Phương pháp nghiên cứu PGS.TS. Trần Hữu Tuấn


SV đăng ký tại chuyên viên Nguyễn Ngọc Quý.

Bộ phận Đào tạo – Công tác sinh viên –  Khoa Du lịch.

Thời hạn đăng ký từ 20/02/2019 đến ngày 28/02/2019.

Sau thời hạn trên không nhận bất cứ đăng ký nào nữa.

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số HK II năm học 2023 – 2024

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên …