Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo v/v đăng ký học chuyên ngành giảng dạy bằng Tiếng Anh

Thông báo v/v đăng ký học chuyên ngành giảng dạy bằng Tiếng Anh

Thông báo v/v đăng ký học chuyên ngành giảng dạy bằng Tiếng Anh:

DANH MỤC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH

STT TÊN HỌC PHẦN GIẢNG VIÊN ĐẢM NHIỆM
1 Quản lý điểm đến PGS.TS. Bùi Thị Tám
2 Marketing dịch vụ ThS. Lê Minh Tuấn
3 Phương pháp nghiên cứu PGS.TS. Trần Hữu Tuấn


SV đăng ký tại chuyên viên Nguyễn Ngọc Quý.

Bộ phận Đào tạo – Công tác sinh viên –  Khoa Du lịch.

Thời hạn đăng ký từ 20/02/2019 đến ngày 28/02/2019.

Sau thời hạn trên không nhận bất cứ đăng ký nào nữa.

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

unnamed

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022 CHO SINH VIÊN KHÓA 52,53,54,55 CỦA TRƯỜNG DU LỊCH – ĐẠI HỌC HUẾ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM …