Recent Posts

Khoa Quản trị Khách sạn nhà hàng tổ chức thành công hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên Khóa K53

Ngày 29 tháng 05 năm 2023, tại Trung tâm MTC, Trường Du lịch – ĐHH, Khoa Quản trị Khách sạn nhà hàng đã tổ chức hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho 118 sinh viên Khóa K53 (2019 – 2023). Dựa vào nội dung và số lượng các …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 3 tháng 6 năm 2023 (từ ngày 19/6/2023 đến ngày 25/6/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai,19-06-2023 07:30 Đại hội Công đoàn Đại học Huế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 (01 ngày: buổi sáng bắt đầu từ 07g30; buổi chiều bắt đầu từ 14g00)   -Đại biểu theo giấy mời; -Đại …

Xem tiếp

Thông báo về việc thu học phí chính quy ( lần 3) học kỳ II năm học 2022-2023

Thông báo về việc thu học phí chính quy ( lần 3) học kỳ II năm học 2022-2023 Phòng Kê toán – Trường Du lịch thông báo cho các bạn sinh viên về việc thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023 (lần 3). Các bạn sinh viên chú …

Xem tiếp