Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Về việc đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ II,học kỳ III năm học 2018-2019

Về việc đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ II,học kỳ III năm học 2018-2019

Về việc đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ II,học kỳ III năm học 2018-2019

Hướng dẫn đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ II, năm học 2018-2019: tại đây

 

Hướng dẫn đăng kí học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ III, năm học 2018-2019: tại đây

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo về việc Tổ chức học cải thiện môn học GDQPAN năm học 2022-2023

Thông báo về việc Tổ chức học cải thiện môn học GDQPAN năm học 2022-2023 …