Trang chủ / Tin tức / V/v phục vụ giáo trình học kỳ II năm học 2016 -2017

V/v phục vụ giáo trình học kỳ II năm học 2016 -2017

 Kính gửi:  Sinh viên K48, K49, K50

 Để chuẩn bị phục vụ nguồn học liệu cho sinh viên các khóa K48,K49, K50 trong học kỳ II năm học 2016 -2017, Bộ phận thư viện đã hoàn thành việc xây dựng danh mục giáo trình chính  và tài liệu chuyên khảo cho các  môn học theo tín chỉ. Do vậy, sinh viên có thể đến Thư viện để mượn theo quy định của Thư viện hoặc đăng ký mua giáo trình cho các môn học trong học kỳ II tới.

Vậy, Thư viện thông báo đến các sinh viên được biết .

Bộ phận Thư viện

About Tổ Thư viện

Tin liên quan

Hội nghị tổng kết hoạt động Khoa học công nghệ giảng viên Trường Du lịch giai đoạn 2018-2022

Thực hiện kế hoạch hoạt động Khoa học Công nghệ năm 2022, sáng ngày 30 …