Buổi giới thiệu thông tin quỹ Sumitomo

Quỹ Sumitomo là một tổ chức hỗ trợ phi lợi nhuận do 20 công ty thuộc tập đoàn Sumitomo, Nhật Bản thành lập năm 1991. Mục tiêu của quỹ là đóng góp cho việc cải thiện xã hội loài người thông qua nguồn tài trợ cho các dự án hoặc chương trình hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học để giải quyết các vấn đề mà con người đang đối mặt. 

Nhằm giúp cho cán bộ và giảng viên Đại học Huế tiếp cận cơ hội nhạn được hỗ trợ nghiên cứu từ quỹ Sumitomo, Đại học Huế sẽ phối hợp đại diện Quỹ Sumitomo để tổ chức buổi giới thiệu thông tin, cụ thể như sau:

  • Thời gian: 9h-11h ngày 07/6/2017
  • Địa điểm: Đại học Huế, phòng 1.1, số 4 Lê Lợi, thành phố Huế. 

Các cá nhân, nhà nghiên cứu quan tâm có thể đến tham dự chương trình nói trên. 

Thông tin chi tiết được gửi trong file đính kèm. 

HTQT

About KHCN&HTQT

Tin liên quan

Claims Your Noonday Gambling house Actual money $250 Basically no Transfer Added Computer code

Content Top 3 African Cellular Betting house Very little Money Extra Online sites , 20x, …