Trang chủ / Tin tức / Tin HUHT / NCKH / (Điều chỉnh thời gian) Hướng dẫn xây dựng và đề xuất đề tài KH&CN cấp ĐHH và các nhiệm vụ cấp cơ sở của Khoa Du lịch năm 2019

(Điều chỉnh thời gian) Hướng dẫn xây dựng và đề xuất đề tài KH&CN cấp ĐHH và các nhiệm vụ cấp cơ sở của Khoa Du lịch năm 2019

Căn cứ vào công văn số 264/ĐHH-KHCNMT ngày 09 tháng 03 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế về việc hướng dẫn xây dựng và đề xuất đề tài KH&CN cấp ĐHH và các nhiệm vụ cấp cơ sở đơn vị. Khoa Du lịch thông báo đến các đơn vị tiến hành triển khai thực hiện đề xuất các nhiệm vụ năm 2019 đến với cán bộ, giảng viên và sinh viên thuộc đơn vị, bao gồm các mục nhiệm vụ sau:

1. Đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2019: 06 đề tài (chỉ tiêu phân bổ dự kiến)

Yêu cầu tiêu chuẩn của đề tài cấp Đại học Huế:

– Tham khảo quyết định số 1519/QĐ-ĐHH ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành qui định về quản lý đề tài KH&CN cấp Đại học Huế trên trang web của Đại học Huế: www.hueuni.edu.vn

– Đề xuất trực tiếp trên trang quản lý khoa học của Đại học Huế: www.qlkh.hueuni.edu.vn   

2. Nhiệm vụ KH&CN cấp Khoa năm 2019

Đề tài KH&CN cấp Khoa của Cán bộ, Giảng viên: Số lượng đề xuất không giới hạn. Khuyến khích: sản phẩm của đề tài phải có Bài báo xuất bản hoặc quy trình, web, tua tuyến có kiểm chứng, giáo trình, tài liệu giảng dạy (được duyệt của Hội đồng)…nhằm tăng chất lượng các công trình nghiên cứu của Cán bộ, Giảng viên theo yêu cầu của Giám đốc Đại học Huế và phù hợp với nhiệm vụ đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học giai đoạn 2017 – 2022 của Khoa Du lịch

Đề tài NCKH Sinh viên: Khuyến khích sinh viên đăng ký, số lượng không giới hạn. Yêu cầu bắt buộc: Cố vấn học tập thông báo và làm việc trực tiếp với lớp đảm nhiệm để tư vấn tên đề tài hoặc hướng nghiên cứu cho sinh viên và nhóm sinh viên thực hiện.

Các chương trình Hội nghị, Hội thảo, triển lãm KHCN, hoạt động an toàn lao động, sở hữu trí tuệ, nhiệm vụ môi trường cấp Bộ môn, cấp Khoa và các cấp khác

Các hoạt động seminar trao đổi học thuật, tập huấn khoa học công nghệ

Bổ sung cơ sở dữ liệu học tập và nghiên cứu, cơ sở vật chất, trang thiết bị liên quan…

3. Thời hạn đề xuất các nhiệm vụ:

Đối với nhiệm vụ cấp Đại học Huế trở lên: trước ngày15/04/2018

Đối với nhiệm vụ cấp Khoa: trước ngày 15/05/2018.

4. Nơi gửi đề xuất và mẫu đề xuất liên hệ (bản giấy và file điện tử):

Nhiệm vụ cấp Đại học Huế: đề xuất trực tiếp trên hệ thống

Nhiệm vụ cấp Khoa:

Mẫu đề xuất (đính kèm)

Cá nhân gửi mẫu đề xuất trực tiếp tại Tổ KHHTQT qua Cô Thùy Dung

File điện tử kèm theo qua email: khcndulich@gmail.com và phanthithuydung@huaf.edu.vn  

Nhằm đảm bảo kế hoạch theo yêu cầu của Đại học Huế, đề nghị các đơn vị lưu ý sau thời gian nêu trên đề xuất nhiệm vụ sẽ không được đưa vào danh sách đặc biệt là nhiệm vụ cấp Đại học Huế. Trân trọng!

 

About KHCN&HTQT

Tin liên quan

Hội nghị “Nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2023”

Ngày 28/3/2024, Trường Du lịch- Đại học Huế đã tổ chức Hội nghị “Nghiên cứu …